2008-11-01

Ausztrália
A Dreamtime-ról akarok írni egy keveset, de rájöttem, hogy nem lehet anélkül, hogy előbb bele ne mennék egy kicsit Ausztráliába, háttérként. Úgyhogy először Ausztrália jön, hogy hol, hogyan, miként alakulhatott ki az a fantasztikus mondavilág, amit a Dreamtime jelent.

Az ausztrál őslakosok a közhiedelemmel ellentétben nem alkottak, és igazából ma sem alkotnak egy teljesen homogén csoportot, noha innen nézve mégiscsak nagyjából egy kultúra létezik ott. Ausztrália felfedezése előtt, illetve a történészek szerint cca. 60 000 évvel ezelőtttől kezdődően, amikor az első öslakosok megérkeztek valahonnan a földrészre, a földrészen rengeteg kisebb-nagyobb törzs élt, amelyeknek különbözött egymástól a nyelve, a kultúrája és a hiedelmei is. Innen Európából nézve nem tűnik nagynak Ausztrália, hiszen csak egy sziget az óceánban, nehezen tudjuk elképzelni a valós méreteit. Noha a földrészek közül valóban a legkisebb (cca. 7,5 millió km2), mégis, ez a méret alig kisebb Európánál, amit nagyjából 10 millió km2-re szoktak saccolni, és ahol a mi fogalmaink szerinti nyugati civilizáció megszületett, és létrehozott száznyi törzset, nyelvet és kultúrát... így összehasonlítva természetes, hogy Ausztráliában is egymástól távol eső vidékeken olyan törzsek éltek, amelyek ugyanúgy semmit sem tudtak egymásról, mint mondjuk a vikingek a mórokról, illetve körülbelül ennyi kapcsolatuk is lehetett.

Mi a különbség mégis a történelem nagy vonalaiban? Az, hogy Ausztráliában nem voltak hódító törzsek, nem voltak nagy hadjáratok, háborúk, birodalmak és katonai géniuszok (iilletve persze voltak harcok, sőt a kannibalizmust is mondják, hogy elterjedt volt, de arányaiban nem akkorák és annyi, mint Európában) - hanem a szükséges génkeveredést a kis törzsek között egy komplex házassági-rokonsági rendszer pótolta - a férfiak és nők csak meghatározott, szigorú feltételekkel választhattak maguknak párt (Moiety), és ehhez a törzsek rendszeresen nagy összejöveteleket rendeztek, amelyeken persze nem csak a párok alakulhattak ki, de a kultúra, a művészetek és a szokások is sokkal inkább keveredni, homogenizálódni tudtak, mint az európai törzsek folyamatos háborús-elfoglalós-kiirtós génkeverésénél. Szintén ezeknek a következménye volt, hogy az ausztrál őslakosok többsége tucatnyi nyelvet beszélt, hiszen a különböző rendezvényeken, összejöveteleken különböző törzsekkel, csoportokkal kellett megértetnie magát - így a nyelvek terjedése és hasonulásai is máshogyan zajlott le, mint a hódítóbb-harcosabb jellegű Európában, ahol a nyelvek is asszimilálóan viselkedtek... Így amíg Európában egymástól elég élesen elkülönülő kultúrák alakultak ki, addig Ausztráliában egy nagy kultúrkör helyi variációkkal - holott a génkeveredés itt is, ott is megvalósult. Mégis, micsoda különbség...

Manapság a kutatók figyelmeztetnek minket, hogy a 'törzs' fogalma Ausztráliában nem igazán használható, hiszen az előzőekben vázolt komplex házassági-rokonsági rendszer, valamint a nyelvek és a hiedelemvilág miatt nagyon kevés olyan csoport volt és van, amelyre ez a fogalom ráhúzható lenne; maguk az őslakosok is mind inkább több, egymást részben átfedő csoportok tagjainak is tartják magukat, nem pedig elkülönülő törzsekéinek. Nem kell mondani gondolom, hogy ez mennyire hatékony lehet pl. a rasszizmus ellen... de ezek főleg az okai annak, hogy az ausztrál kultúrát és mitológitá egy nagy kultúrkörként és hiedelemvilágként fogjuk fel, hiszen az az évezredek folyamán valóban eggyé vált, eggyé formálódott; a helyi sajátságok megőrzésével. Nem akarok belemenni részletesen az Ausztrália meghódítása utáni eseményekbe, ami az őslakosokat érinti, hiszen arról bővebben lehet anyagot találni máshol is, csak egy számadat; jelenleg a földrészen cca. félmillió őslakos él, míg az ez előtti időszakot különböző források cca. 1-1,5 millió körülire teszik.

És akkor innen jön majd a folytatás, a Dreamtime-mal...

Nincsenek megjegyzések: