2008-11-01

DreamtimeAz ausztrál őslakosok hit-, és mondavilágát a kutatók a Föld legrégebbi folyamatosan létező kultúrájának tartják, ami cca. 40-50 000 évvel ezelőtt alakulhatott ki, és azóta folyamatosan létezik, azaz nem lett halott vallás, mint pl. a görög istenekéi, vagy transzmutálódott, mint a kisázsiai vallások egy része a kereszténységbe. Ugyan ezt mondják a hinduizmusról is, de az max párezer évvel (2-5000) az időszámítás kezdete előtt alakulhatott ki, úgyhogy nálam a dreamtime nyert. Ami azt illeti, itt, Európában azért e legtöbb ember hallott már valamicskét erről, de azt is gyanítom, hogy a legtöbbünk tudása megáll a didgeridoo-nál és a festett testű benszülöttek táncánál.

De mi is az a dreamtime (Altjeringa), azaz szószerinti fordítással az álomidő?
Az ausztrál bennszülöttek hite szerint a ma élő minden életforma - ember, állat, növény - része egy hatalmas és állandó rokonsági hálónak, amit az álomidő, azaz a 'valahavolt' vagy 'időtlen idő' szellemőseiig vezetnek vissza. Az álomidő a benszülöttek szerint maga a világ, a keletkezése, és a történetei; a tudás eredete, amiből a létezés törvényei is származnak, és amely törvényeket ma is be kell tartani, hogy a világ létezzen. Az álomidő világa az a kor volt, amikor az ősök amikor megszülettek a saját végtelenségükből, és amikor ezzel elkezdődött a világban az idő múlása. Ezek a totemősök (szellemősök) alkották meg a világot, ami ma létezik, a rajta lévő élettel együtt, majd visszamentek a:
* földbe
* égbe
* felhőkbe
* minden élőlénybe
* mi álomidőnkbe

Na, ez az utolsó okozott nekem nemkevés fejtörést, mert idáig aztán bármilyen természetvallás is lehetne, max. a terminológia az érdekes. De itt jön egy csavar, az első. Az ausztrál bennszülötteknek két időfogalmuk létezik, két, egymással párhuzamos idősík vagy cselekvési sík. Az egyik a mindennapi tevékenység ideje, a másik a végtelen spiritulis idősík, a dreamtime, azaz az álomidő; ami hiába a világ megalakulását jelenti, még ma is tart, merthogy végtelen. A dreamtime adja a mindennapi élet értékeit, szimbólumait, törvényeit, de a mindennapi élet is visszahat a dreamtime-ra, az egyének, emberek még ma is érintkezésbe léphetnek vagy beléphetnek az álomidőbe. Tehát a dreamtime amellett, hogy a teremtés ideje, egy párhuzamos 'univerzum', mondhatni egy virtualitás is, amibe tánccal, énekkel, ceremóniákkal be lehet lépni. Egyszerre. :-) [a dolognak ez a része nekem határozottan hajaz eddig az Akasha Krónikára - hinduizmus, antropozófia, stb)]

A dreamtime örökkévalóságában léteznek a szellemgyermekek, akik amikor emberként megszületnek, felelőssé válnak azért a földért, amin megszülettek, mert annak a földnek a szellemei - akik annó azt megalkották - (itt is szép az idősíkok keveredése) okozták az ő megszületését, így vigyáznia kell rájuk. Ezek az őslakosok hite szerint mi vagyunk, mindannyian, tehát mind felelősek vagyunk a földért, amin megszülettünk, és a föld szellemeiért, akikkel rokonságban vagyunk (ez a rokonság-dolog sem kevésbé bonyolult, mint bármi más ebben a hitvilágban - nem csak vérségi rokonságot jelezhet, hanem elég sok mást is. Itt is utalok a már belinkelt oldalra a moiety-ről) - ez a része a hitvilágnak engem az asztrológiára emlékeztet.

A földdel amúgy is más a kapcsolatuk mint nekünk; egy mondás szerint 'We don't own the land, the land owns us', azaz nem birtokoljuk a földet, hanem a föld birtokol minket; a föld át van itatva tudatossággal, meg-, és felismeri az embereket, és válaszol az embereknek, és vica-versa, azaz függ is az emberektől. A föld szent és tudattal rendelkezik, és nem a menyország vagy az ég ellenpontja, hanem egyként létezik azzal, ugyanazon a síkon. Ugyanakkor a mai napig is, minden történés és cselekvés nyomot hagy a földön - és ezen nem csak a fizikai nyomokat értik, hanem a tudatos föld emlékszik a történéseke, mindarra, amit mi, emberek teszünk.

A világ megalkotásának, a dreamtime-nak az ősei, a szellemek vagy istenek az a terület, ahol a legnagyobb a változatosság az egyes törzsek, ill. nyelvi törzscsoportok között. Van néhány törzs, ahol a világot egy lény vagy entitás alkotta meg, ezt Altjira, Alcheringa, Mura-mura, vagy Tjukurpa néven említik; de a többség szerint a világot több ilyen szellemős alkotta meg. Ezek a lények különböző formákban éltek, alkottak és csináltak mindenfélét a földön, és itthagyták a nyomaikat a jelekben és a dalokban, amelyek leírják őket - a dalciklusokban (songlines - szó szerint dalvonalak, mivel egészen konkrétan tájékozódásra is használták ezeket, a dalokban megőrizve egy-egy út emlékét, leírását, hogy aztán mások is követni tudják azt (az idősíkok keverdése itt se zavarja őket). Vannak olyan szellemősök, amelyeket csak néhány törzs ismer, de vannak szélesebb körben ismertek is, ilyen pl. a szivárványkígyó, ami az állandó vízlelőhelyekben él, és az élet legfontosabb feltételének, a víznek az őrzője - de amikor feljött a föld alól, ő alkotta meg a hegyeket és völgyeket is. Egyszerre az élet és az emberek jóságos őrzője, és a törvények megszegőinek a büntetője is, de kapcsolódik a vízen és a földön keresztül az emberek rokonságaihoz (kapcsolataihoz) és a termékenységhez is. Ennyi kapcsolódással máshol már főisten is lehetne, de itt nem az; 'csak' egy szellemős, aki a vízlelőhelyekben él a mai napig.

Még egy érdekesség; Maga a dreamtime vagy dreaming, ahogy néha szinonímaként említik, egy történet, egy mondavilág, amit a különböző törzsek és azok tagjai birtokolnak, és ami leírja a világ teremtését, szabályait, rituáléit. A dreaming történeteket szájhagyomány útján adják tovább, de csak mint 'intellektuális tulajdont', azaz senki nem használhatja (énekelheti, festheti meg) az olyan dreaming történeteket, amelyek más törzsek vagy egyének tulajdonát képezik, anlkül, hogy erre a tulajdonos engedélyt ne adna, és változtatás nélkül (ezt se hittem volna, hogy a Creative Commons-nak itt vannak a gyökerei). Ez azért van, mert az egyének (vagy törzsek) saját történetei a rájuk érvényes, saját törvényeket és tudást tartalmazzák, míg a közösek a mindenkire érvényesekt. Ezt mutatja az is, hogy még egy törzsön belül is vannak nemileg elválasztódó történetek, amelyek más-más rituálékat, törvényeket adnak a nők és férfiak számára, és még a modern, mában élő benszülött festő sem festi meg a női történeteket, míg a festőtársa nem nyúl a férfi témákhoz. Szintén ebből származik az, hogy a mai napig sem sok ilyen történet lelhető fel írásos formában... pl. a sacredtext library-nak talán a legszegényebb része az ausztrál mitológia.

Na, ennyit sikerült összeszednem, összeírnom most, nem kevés forrásból, amiket nem is tudok mind felsorolni itt; a wikipédián sokat olvastam, a sacredtext-en is, az aboriginalart.com.au-n, a dreamtime.net.au-n, meg egy pár helyen, ahol jártam, de nem jegyeztem meg a címüket. És még valami; ez a kis írás csak egy nagyon egyszerű összefoglalása az ausztrál mitológiának, és csak remélni merem, hogy nem tévedtem túl sokat pl. a fordításoknál vagy értelmezéseknél. De nyilván, akit érdekel, ennél részletesebben is utána fog nézni a dolgoknak, és a nálam autentikusabb forrásokból rájöhet a hibákra is.

Nincsenek megjegyzések: